A Helyi Választási Bizottság kitűzte az időközi képviselő választást a 02. számú egyéni választókerületben

Tisztelt Választópolgárok!

 

Edelény Város Helyi Választási Bizottsága 2018. október 26. napján tartott ülésén kitűzte az Edelény Város 02. számú egyéni választókerületében tartandó időközi önkormányzati képviselőválasztást. Az választás napja: 2019. január 6. (vasárnap).

A HVB határozatát ide kattintva olvashatják.

 

Tisztelettel:
Dr.Vártás József
Helyi Választási Iroda Vezetője

Nem engedélyezett a sertések árusítása a vásáron!

Tisztelt Edelényi Lakosok!

Tisztelt Állattartó Gazdák!

 

 

A több Borsod-Abaúj Zemplén Megyei járást érintő afrikai sertéspestis (ASP) járvány miatt a 2018. év október hónap 18. napján tartandó Edelényi Állat és Kirakodóvásáron a

sertések árusítását nem engedélyezzük!

Az árusítás abban az esetben sem engedélyezett ha a sertések igazoltan olyan településről származnak ahol a járvány jelenleg nem észlelhető.

 

Megértésüket megköszönve,

 

Tisztelettel:

Csabai Gyula
ügyvezető

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
(a vásár szervezője)

Méhészeti városi zárlat!

A B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály megbízott osztályvezetője

Dr. Farkas Imre Edelény, Borsodszirák, Nyomár, Ziliz, Balajt város/községek közigazgatási területére azonnali hatállyal városi zárlatot rendelt el.

A zárlat ideje alatt:

  • a város/községek közigazgatási területéről méhcsaládokat, méhészeti felszereléseket, valamint oda fogékony méhcsaládokat beszállítani tilos,
  • a beteg méhcsaládokat és a fertőzést közvetítő tárgyakat meg kell semmisíteni,
  • a lezárt város/községek területén méhészeti kiállítást tartani ne szabad,
  • a városi/községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját – nyúlós költésrothadás céljából – a hatósági állatorvosnak, vagy a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni,
  • a fentieket a helyben szokásos módon közhírré kell tenni.

Szennyvíztisztító telep és a belterületi átemelők rekonstrukciós munkálatok

Tisztelt Lakosság!

Városukban Edelény Önkormányzata megbízásából a KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 projekt keretein belül, a szükséges előkészítő munkákat követően július végén megkezdődtek a szennyvíztisztító telep és a belterületi átemelők rekonstrukciós munkái.

2020 decemberéig a beruházás során, a szennyvíztisztító telep kapacitása korszerűbb technológia bevezetése mellett, 1242 m3/d kapacitásra bővül. Elkészül a belterületi átemelők irányítástechnikai fejlesztése, öt átemelő műtárgyainak és gépészeti rekonstrukciója is megtörténik.

A munkát a Penta Kft. (2100. Gödöllő Kenyérgyári út 1/e) végzi. Az edelényi Iroda elérhetősége: 3780 Edelény Borsodi út 4., ahol munkaidőben várják a beruházással kapcsolatos észrevételeiket.

A munkavégzés az Érv Zrt. jelenleg is lehatárolt üzemi területén belül történik, az anyagszállítási és felvonulási tevékenységgel kapcsolatos lokális rövid idejű forgalomlezáráson kívül forgalomkorlátozásra előre láthatólag nem kerül sor. Az átemelők korszerűsítse során, 4 helyen új energiabetáplálás kiépítésére kerül sor. Amennyiben ezzel kapcsolatban forgalomkorlátozásra kerül sor úgy az érintett terület lakosságát külön értesítjük.

Poór János
projektvezető
Penta Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Edelény Város Önkormányzat Képviselő – testülete -a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi  XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján pályázatot ír ki az Edelény külterület 061/2 hrsz-ú (Császtai úti), az Edelény külterület 0329 hrsz-ú(Árpád úti)köztemetők-kegyeleti közszolgáltatásiszerződés útjántörténő-üzemeltetésére.