Tájékoztató ügyfélszolgálati kapcsolatról

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. január l-jétől megyénkben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat, valamint a lakossági és közületi ügyfélszolgálatok működtetését, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (rövidített nevén: BMH Nonprofit Kft.) látja el. Continue reading “Tájékoztató ügyfélszolgálati kapcsolatról” »

Tájékoztató fórum

„Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben”

EFOP-1.2.11-16-2017-00040

 A vidéki fiatalok (elsősorban a kisebb településeken élő fiatalok) lehetőségeiket tekintve az élet számos területén hátránnyal indulnak. Egy falusi/vidéki fiatal kedvezőtlenebb helyzetben van, mint egy nagyobb településen élő. Ebből adódóan magas az elvándorlás a vidéki fiatalok körében, amely a vidéki térségek egy részének elöregedéséhez, szociokulturális közegének romlásához vezet. Ugyancsak kiemelkedő tényezője a fiatalok elvándorlásának a munkalehetőségek szűkössége, ezáltal az önálló lakhatás megteremtése is nehézkes.

Célcsoport a városunkat lakóhelyként választani szándékozó 18-35 éves fiatalok (beleértve ezekről a településekről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat).

Városunkban olyan fejlesztéseket kívánunk megvalósítani, amelynek köszönhetően mérséklődhetne vagy meg állna a 18-35 éves korosztály lakosságszámának csökkenése. A fiatalok lakhatási körülményei javulnának a településen a kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek biztosítása által. Helyi lehetőségekre épülő (ön)foglalkoztatást célzó programok valósulnának meg, hogy helyi sajátosságokhoz, adottságokhoz, igényekhez illeszkedő, egyedi eszközök támogatása révén maradjanak helyben a fiatalok.

A projekt részletesebb megismerése érdekében sok szeretettel várom Tájékoztató Fórumunkra.

Helyszín: Edelény Város Önkormányzatának Díszterme

(3780 Edelény, István király útja 52.)

Időpont: 2018. március 9-én, 13.00

 

Molnár Oszkár
polgármester

 

Lakossági tájékoztató

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt (a továbbiakban NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul. E célok elérése érdekében az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedésének jogosultja. A hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása mára lezárult, ennek köszönhetően a hulladékszállítási közszolgáltatási díj pontos beszedését lehetővé tevő informatikai rendszer is működik. Continue reading “Lakossági tájékoztató” »

NAV Tájékoztató

Tudnivalók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mentor Programjában való részvételről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) új szolgáltatása a Mentor Program, amelyben az induló egyéni vállalkozóknak, a cégbejegyzésre kötelezett szervezeteknek, a bíróság által nyilvántartott civil szervezeteknek, az ügyvédi irodáknak, valamint az ügyvivő irodáknak is segítséget nyújtunk abban, hogy adókötelezettségeiket pontosan teljesíthessék és kialakíthassák a helyes adózási gyakorlatot. Continue reading “NAV Tájékoztató” »

Közlemény

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a mai napon, február 06-án a reggeli órákban Edelény város belterületi ivóvíz hálózatán nagymérvű csőtörések keletkeztek, melyeknek okán a városi víztároló leürült, annak ellenére, hogy a város kétirányú vízbetáplálása jelenleg is zavartalanul biztosított. Continue reading “Közlemény” »

Általános tájékoztatás leolvasási és számlázási rend változásáról

Tisztelt Felhasználóink!

Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse.

A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása. Continue reading “Általános tájékoztatás leolvasási és számlázási rend változásáról” »

Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása

Edelény Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján elkészítette a város Településképi Arculati Kézikönyvét. Continue reading “Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása” »