Felhívás versenytárgyalásra

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény belterület 1169/A/41hrsz-ú, természetben Borsodi út 2. szám alatt található, 182 m2 alapterületű üzlethelyiséget.

A tárgyaláson bárki részt vehet, aki Edelény Város Önkormányzata letéti számlájára (12037805-00113009-01100000) legkésőbb 2016. október 25-én 11:00 óráig letétbe helyez 3.276.000,-Ft (azaz Hárommillió-kettőszázhetvenhatezer forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba beleszámít. Az ingatlan tulajdonjogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egyösszegű megfizetését.

Kikiáltási ár: 32.760.000,-Ft (azaz Harminckettőmillió-hétszázhatvanezer forint)

Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz Harmincezer forint)

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 2016.október 13 – 24. napjain, hétköznapokon.

 Licittárgyalás időpontja: 2016. október 25. (kedd) 11:00 óra.

 Helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (Edelény, István király útja 52.)

A versenytárgyalást a jegyző vezeti.

Az ingatlanra vonatkozóan határozatlan időre megkötött bérleti szerződés van érvényben, amely 2017. május 10. napjáig nem mondható fel, ezt követően csak egy év felmondási idő biztosításával.

Az 1993. évi LXXVIII. törvény 58.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a bérlőt elővásárlási jog illeti meg.

A nyertes ajánlattevő vállalja, hogy a bérlővel fennálló bérleti szerződésben az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg a bérbeadó helyébe lép.

Az adásvételi szerződésben az új tulajdonosnak vállalnia kell az 1169/A/41hrsz-ú ingatlanban önálló fűtési rendszer kialakítását legkésőbb 2017.08.31. napjáig.

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48/524-100/123 mellék (Edelényi Közös Önkormányzati hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.)

Felhívás versenytárgyalásra

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény belterület 1174/12/A/7 hrsz-ú, Borsodi út 4. 2/2. szám alatt található, 67 m2 területű, kettő és fél szobás, felújításra szoruló lakást.

A pályázaton bárki részt vehet, aki az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában legkésőbb 2016. október 25-én 9.00 óráig letétbe helyez 620.000,-Ft (azaz: Hatszázhúszezer forint) licitálási biztosítékot, amely a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését.

Kikiáltási ár: 6.200.000,-Ft (azaz: Hatmillió-kettőszázezerforint)

Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint)

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja: 2016.október 13 – 24. napjain, hétköznapokon.

Licittárgyalás időpontja: 2016. október 25-én 9.00 óra.

Helye:       Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozóterme (Edelény, István király u. 52.)

A versenytárgyalást a jegyző vezeti.

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző (tel: 48/524-100/123 mellék, Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény, István király útja 52.)

Városi ünnepség

2016. október 23. 10 óra

Forradalmak tere, Művelődési Központ

A koszorúzást követő ünnepségen beszédet mond Molnár Oszkár polgármester.

Közreműködnek a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola diákjai Szőrné Zsigrai Erika tanár vezetésével.

 

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. október  15-én (szombaton) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás SZÜNETEL.

 

Edelény jobban teljesített

Magasan az országos átlag fölötti volt a részvétel Edelényben az október 2-i népszavazáson.

Délután 3 órakor még elmaradt az átlagtól az érdeklődés a szavazás iránt. Molnár Oszkár polgármester ekkor tett közzé egy felhívást az önkormányzat Facebook-profilján, amelyben arra kérte az edelényieket, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan ezúttal is minél nagyobb számban éljenek állampolgári jogukkal.

Ennek hatására a szavazókörök bezárásakor 49,04%-os lett a részvétel, közel 10%-kal meghaladva az országos és 11-gyel a megyeit.

A kényszer betelepítést a szavazók 98,51%-a utasította el.

Az Egres kivételével a város minden választókörzetében az országos átlagot meghaladó a részvétel az október 2-i népszavazáson.

A legnagyobb aktivitást az 5. számú körzetben élők mutatták, 56,51%-uk járult az urnákhoz. Szintén nem múlt az érvényesség a 2. és a 4. számú választóin, aki az ahhoz szükséges 50% fölött vettek részt a népszavazáson. Az Egres viszont érdektelenséget mutatott, az ottaniaknak mindössze 37,22%-a szavazott.

Egyöntetűen elutasították ugyanakkor a szavazókörök a kényszerbetelepítést: a legnagyobb arányban, 99.5%-ban a 6. választókörzetben élők. Az Egres e tekintetben is a leggyengébb eredményt produkálta, 97,51%-uk mondott nemet a betelepítési kvótára.

 

Mikrocenzus 2016: népességösszeírás

A mikrocenzus egy mintavételes népesség-összeírás, amely két teljes körű adatfelvétel között követi nyomon a társadalmi folyamatokat. Mikrocenzusra 2016. október 1. – november 8. között kerül sor.

Az összeírást az ország 2148 településén mintegy 440 ezer címen végzik el, ez a magyar háztartások 10%-át jelenti. A mikrocenzust törvény rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók részvétele kötelező.

A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és a személyi kérdőív, melyekhez kapcsolódnak kiegészítő felvételek, úgymint a társadalom rétegződése, az egyes foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről, az egészségi problémából fakadó akadályozottság, illetve a nemzetközi vándorlás.

A mikrocenzus adatfelvétele két szakaszban történik, az időszak elején interneten keresztül lehet válaszolni a kérdőívekre, ezt követően pedig számlálóbiztosok végzik az összeírást laptopok és tabletek segítségével.

Internetes önkitöltés: 2016. október 1–9.

Összeírási időszak: 2016. október 10. – november 8.

A mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017 májusában teszi közzé.

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2016. október 6-án 17 órakor a Forradalmak terén gyertyagyújtás az aradi vértanúk emlékére. 

Emlékező beszédet mond Hadobás Pál, az edelényi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója. Közreműködik a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola énekkara Juhász Andorné vezetésével.  

 

Lakossági tájékoztató

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja a lakosságot, hogy 2016. szeptember 9-én (pénteken) az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás SZÜNETEL.

 szeptember 12-én (hétfőn) az ügyintézés a rendes munkanapok szerint folytatódik.