E-ügyintézés

E-ügyintézés

1. Szociális ügyek

2. Adóügyek

3. Építéshatósági ügyek

4. Hulladékkezelési szolgáltatás adatváltozásának bejelentése

5. Ebösszeíráshoz kapcsolódó bejelentő adatlap

6. Mező- és erdőgazdasági földek forgalma

7. Űrlapok   (ÁNYK keretprogrammal kitölthető és ügyfélkapun beküldhető)