Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal elérhetőségei

A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el:
• Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal – Edelény, István király útja 52.
• Kistérségi Osztály – Edelény, Bányász út 2.
• Abodi állandó kirendeltség – 3753 Abod, Magyar út 42.
• Szakácsi ideiglenes kirendeltség – 3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2.
Portaszolgálat: 06-48/524-100
Köztisztviselő /  munkavállaló neve Munkakör megnevezése Iroda száma Telefonszám
VEZETŐK
Molnár Oszkár Polgármester 139 48/524-101
Loj Balázs Alpolgármester (főállású megbízatású) 146 48/524-100
dr. Vártás József Jegyző 144 48/524-102
Ambrusics Tibor Aljegyző 126 48/524-104
POLGÁRMESTERI KABINET
Baranyi Ferenc Főtanácsadó 140 48/524-101
JEGYZŐI TITKÁRSÁG
Bodnár János Informatikus 013 48/524-100/213
Szlifka Béla Oktatási és Személyzeti ügyintéző 145 48/524-100/145
Nagyné Kiss Anikó Ügykezelő (Iktatás) 122 48/524-100/122
Korbély Viktor Ügykezelő (Iktatás) /Abodi Kirendeltség/ 122 48/524-100/122 48/461-201
Fazekas Jánosné Polgármesteri adminisztrátor 140 48/524-100/140 48/524-101
Nyárádiné Vaskó Adrienn Titkársági adminisztrátor 141 48/524-100/141 48/525-102
Fazekas Gábor Ellátási és közbiztonsági referens 015 48/524-100/215 06-30/ 205-3774
Katona Gábor Portaszolgálat  – 48/524-100
Farkas Attiláné Portaszolgálat  – 48/524-100
Hajzsó Balázs Kézbesítő  –  –
Vajda Ferencné Takarítónő  –  –
JEGYZŐI TITKÁRSÁG – VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORT
Slezsák Ágnes Pályázati referens 143 48/524-100/143
Száz Anett Pályázati referens 143 48/524-100/143
Szabó Beáta Pályázati referens 143 48/524-100/143
Nyíri Lajos Városfejlesztési és városüzemeltetési ügyintéző 142 48/524-100/142
Bari Sándor Városfejlesztési és városüzemeltetési ügyintéző 142 48/524-100/142
PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Száz Attiláné Osztályvezető 134 48/524-100/134; 48/524-103
Varga Fodor Beáta Pénzügyi ügyintéző 132 48/524-100/132
Nyíri Györgyné Pénzügyi ügyintéző 136 48/524-100/136
Dankó Gáborné Pénzügyi ügyintéző 136 48/524-100/136
Pongráczné Antal Anita Pénzügyi ügyintéző 136 48/524-100/136
Barkai Mária Pénzügyi ügyintéző 137 48/524-100/137
Szegő Ferencné Pénzügyi ügyintéző 137 48/524-100/137
Kalinka Béláné Adó ügyintéző 135 48/524-100/135
Takács Barnabásné Pénzügyi ügyintéző 135 48/524-100/135
Lázár Istvánné Pénzügyi ügyintéző 123 48/524-100/123
Berkő Péter Vagyongazdálkodó 123 48/524-100/123
Fazekasné Lukács Zsuzsa Pénztáros 120 48/524-100/120
IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY
Ambrusics Tibor Aljegyző 126 48/524-100/126 48/524-104
Restyánszkiné Abodi Nikolett Igazgatási ügyintéző 116 48/524-100/116
Némethné Tóth Szilvia Igazgatási ügyintéző 116 48/524-100/116
Derján Lászlóné Igazgatási ügyintéző 117 48/524-100/117
Gazdusné Fekete Edit Építéshatósági ügyintéző – csoportvezető 121 48/524-100/121
Dési Petra Építéshatósági ügyintéző 121 48/524-100/121
KISTÉRSÉGI OSZTÁLY
Nagyné Sándor Edina Megbízott osztályvezető; Közbeszerzési referens; Vidékfejlesztési menedzser Edelény, Bányász út 2. (Kistérségi Hivatal) 48/525-270;
Ügyvezető Edelény, Borsodi út 2. fsz. 06-30/608-0971
Szegő Ferenc Miklósné Pénzügyi ügyintéző Edelény, Bányász út 2. (Kistérségi Hivatal) 48/525-270;
Edelény, István király útja 52. (137. iroda) 48/524-100/137
Molnár István Közterületfelügyelő 118 48/524-100/118
Németh Sándor Közterületfelügyelő 118 48/524-100/118