Edelény város Önkormányzatának hatályos rendeletei

 

 

Rendelet száma

Megnevezése

Mellékletek

35/2000.(XII.01.)

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről.

 

27/2001.(VIII.27.)

A vásárokról és a piacokról.

 

32/2002.(XII.17.)

A közterület rendjéről és használatáról.

 

34/2003.(XII.15.)

Helyi Építési Szabályzat.

 

52/2004.(XII.20.)

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjról.

 

28/2005.(V.31.)

A „Környezetvédelmi Alap„ – létrehozásáról.

 

12/2006.(III.27.)

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról.

 

25/2008 (IX.11.)

"EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA" Oklevél, Emlékplakett "PRO URBE EDELÉNY" Emlékplakett és "EDELÉNYÉRT" Díszoklevél adományozásáról

 

6/2012.(II.16.)

A talajterhelési díjról

 

9/2012.(II.16.)

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

 

12/2012.(IV.18.)

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló9/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

18/2012.(IV.26.)

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérl szóló 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

20/2012.(V.23.)

A játszóterek használatának rendjéről

 

21/2012.(VI.20.)

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérl szóló 9/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

27/2012.(IX.12.)

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

29/2012.(IX.12.)

Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól

 

30/2012.(X.18.)

Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségekben a bérlő által végzett beruházások bérbeszámítási jogáról

 

33/2012.(XI.22.)

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

34/2012.(XII.12.)

A helyi iparűzési adóról

 

6/2013.(II.13.)

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

7/2013.(II.13.)

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

 

12/2013.(IV.26.)

Edelény város önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

14/2013.(V.22.)

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

 

17/2013.(IX.11.)

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

21/2013.(XI.22.)

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

23/2013.(XII.12.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

 

1/2014.(I.15.)

A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól

 

3/2014.(II.12.)

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

4/2014.(II.12.)

Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

6/2014.(IV.23.)

Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

11/2014.(IX.24.)

Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

15/2014.(XI.19.)

Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

17/2014.(XII.17.)

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

1/2015.(II.13.)

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

2/2015.(II.13.)

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

 

4/2015.(II.27.)

Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4.2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

6/2015.(IV.22.)

Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

10/2015.(VI.25.)

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

11/2015.(VII.02.)

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

15/2015.(IX.25.)

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

17/2015.(XI.26.)

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

2/2016.(II.11.) Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
3/2016.(II.11.) Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  
5/2016.(II.11.) A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról  
6/2016.(II.11.) A helyi népszavazásról  
9/2016.(III.17.) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról  
10/2016.(IV.21.) Edelény város közművelődési feladatairól és feltételeiről  
11/2016.(V.26.) Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról  
12/2016.(V.26.) Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról  
16/2016.(V.26.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről  
18/2016.(V.26.)  Edelény város címeréről, zászlójáról és azok használatáról  
19/2016.(VII.14.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről  
27/2016.(XII.15.)  Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról  
1/2017.(II.16.) Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról  
2/2017.(II.16.) Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  
4/2017.(II.16.) A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének szabályairól és díjairól  
8/2017.(II.16.) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának közös szabályairól  
11/2017.(V.25.) Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról  
12/2017.(VI.22.) Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
16/2017.(IX.21.) Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
24/2017.(XII.18.) Edelény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 24/2017.(XII.18.) rendelet módosításáról  
25/2017.(XII.18.) A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól  
27/2017.(XII.18.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló  
3/2018.(II.16.) Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről  
4/2018.(II.16.) Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
12/2018.(V.31.) Edelény Város Önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról  
14/2018.(VII.19.) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról  
17/2018.(X.09.) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2018.
(II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL" szóló 17/2018.(X.09.)
módosító önkormányzati rendeletet
 
18/2018.(XI.22.) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2018.
(II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL" szóló 18/2018.(XI.22.)
módosító önkormányzati rendeletet
 
1/2019.(I.24.) A településkép védelméről  
2/2019.(II.14.) A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról  
3/2019.(II.14.) Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról  
4/2019.(II.14.) A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól  
5/2019.(II.14.) A közterületi térfigyelő kamera rendszerről  
6/2019.(II.14.) Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  
8/2019.(II.26.) Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  
15/2019.(V.30.) Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 15/2019.(V.30.) alap önkormányzati rendelet  
16/2019.(VI.26.) Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
17/2019.(VI.26.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról  
18/2019.(VI.26.) Esély Otthon-"Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben" című projekt ösztönző támogatásairól  
19/2019.(VII.22.) „Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 19/2019.(VII.22.) módosító önkormányzati rendelet  
20/2019.(VII.22.) „Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló 20/2019.(VII.22.) módosító önkormányzati rendelet  
21/2019.(VII.22.) „A mezei őrszolgálatról” szóló 21/2019.(VII.22.) alap önkormányzati rendelet  
22/2019.( IX.19.) Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról