Téli rezsicsökkentő támogatás igényléséről

Tájékoztató

téli rezsicsökkentési támogatás igényléséről

 Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Országgyűlés döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentés keretében támogatja azokat a háztartásokat, akik korábban nem részesültek lakossági földgázfogyasztók, illetve távhőszolgáltatást igénybevevők részére nyújtott rezsicsökkentési támogatásban.

A támogatás nem önkormányzati döntésen alapszik, önkormányzatunk csupán közreműködő szerepet végez a Kormányhatározat végrehajtásában!!!

Háztartásonként 1 darab igénylőlap nyújtható be, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatánál (Edelény, István király útja 52.) ügyfélfogadási napon és időben.

(Háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

Az igénylőlap benyújtási határideje: 2018. október 15. /hétfő/, 1600 óra amely határidő jogvesztő.

 

FONTOS! Az igénybejelentő lapon meg kell jelölni az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

Az igénylés során nincs jövedelemhatár.

Az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni kell, hogy a 2017/2018–as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12.000.-Ft. összegű juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztó részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018.(III.8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhő szolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018.(III.12.) Korm. rendelet alapján az igény bejelentésben szereplő háztartás nem részesült.

A kérelmező személynek az adott háztartás a bejelentett állandó lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási helye kell hogy legyen.

Nem felel meg a feltételnek az a háztartás, amely gázszolgáltatással rendelkezik és korábban részesült a téli rezsicsökkentési támogatásban, vagy kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

Az igényeket az önkormányzat 2018. október 17. napjáig továbbítja a Magyar Államkincstár felé.

A Kormány 2018. október 31.- ét követően dönt a támogatás mértékéről.

A támogatás nem pénzbeli, hanem természetbenni melynek alapján a kedvezményezett az általa megjelölt fajtájú fűtőanyagot kapja meg.

 Ezt követően az Önkormányzat kiválasztja azon vállalkozókat ahol az igényelt fűtőanyag átvehető. /Az ügyfél a Közös Önkormányzati Hivatal igazolásának birtokában keresheti fel a kiválasztott vállalkozót./

 

Az önkormányzat a benyújtott igények vonatkozásában köteles előszűrést végezni, amelynek keretében adatokat szerez be, arra vonatkozóan, hogy az adott lakásban lévő háztartás rendelkezik – e gázszolgáltatási szerződéssel.

 

Ezen túlmenően a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága adminisztratív helyszíni szúrópróbaszerű vizsgálatot végez.

 

Az igénybejelentő nyilatkozatok az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán átvehetőek, vagy letölthető: Nyomtatvány (adatkezelési tájékoztató)

 

                                                                                             Tisztelettel:                       

                                                                                                                             Molnár Oszkár
                                                                                                                               polgármester