M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2016. március 17-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

     

 

Feltöltés időpontja

 

1./           

Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: Rendőrkapitányság vezetője

41.         

2016.03.11. 12:30

2./           

Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2015. évi munkájáról

Előadó: intézményvezető

42.         

2016.03.11. 12:30

 

3./           

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: intézményvezető

43.         

2016.03.11. 12:30

 

4./           

Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Előadó: polgármester

44.         

2016.03.11. 12:30

 

5./           

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

45.         

2016.03.11. 12:30

 

6./           

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

46.         

2016.03.11. 12:30

 

7./           

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

47.         

2016.03.11. 12:30

 

8./           

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

48.         

2016.03.11. 12:30

 

9./           

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Előadó: polgármester

49.         

2016.03.11. 12:30

 

10./        

ERASMUS + 2014-2020 közötti időszak Stratégiai partnerségek elnevezésű uniós program, „Nemzedékről nemzedékre. Kultúra, hagyomány, oktatás a múltban, jelenben és a jövőben.” című pályázat beadásáról

Előadó: polgármester

50.         

2016.03.11. 12:30

 

11./        

TOP-3.1.1-15 kódszámú – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés– tárgyú pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

51.         

2016.03.11. 12:30

 

12./        

TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – tárgyú pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

52.         

2016.03.11. 12:30

 

13./        

Szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagnormájának megállapításáról

Előadó: polgármester

53.         

2016.03.11. 12:30

 

14./        

Edelény 9/7, 9/8, 9/9 és 9/14 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekalakításról

Előadó: polgármester

54.         

2016.03.11. 12:30

 

15./        

Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete által megvalósítani tervezett Pro Lecsó program lebonyolításáról

Előadó: polgármester

55.         

2016.03.11. 12:30

 

16./        

Civil szervezetek támogatásáról

Előadó: polgármester

56.         

2016.03.11. 12:30

 

 

Zárt ülés:

1./   

Az ENTERV Kft-vel a települési főépítészi feladatok ellátásra kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Előadó: polgármester

57.         

2016.03.11. 12:30

 

   

 

E d e l é n y, 2016. március 11.

 

Molnár Oszkár

polgármester