Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 79. sorszámú előterjesztéssel!

A 71-es számú előterjesztés később kerül feltöltésre.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2017. április 20-án (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./           

Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról

Előadó: polgármester

65.         

2017.04.13. 14:00

2./         

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző

66.       

2017.04.13. 14:00

3./           

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

67.         

2017.04.13. 14:00

4./           

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

68.         

2017.04.13. 14:00

5./           

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról

Előadó: polgármester

69.         

2017.04.13. 14:00

6./           

Edelény Város Önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról

Előadó: polgármester

70.         

2017.04.13. 14:00

7./           

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

71.         

 

8./           

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

72.         

2017.04.13. 14:00

9./           

Az Edelény belterület 1556 hrsz-ú, Borsodi út 145. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről

Előadó: polgármester

73.         

2017.04.13. 14:00

10./        

Az Edelény belterület 713/8 hrsz-ú, Dankó Pista utcai építési telek értékesítéséről

Előadó: jegyző

74.         

2017.04.13. 14:00

11./        

Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást utcai építési telek értékesítéséről

Előadó: polgármester

75.         

2017.04.13. 14:00

12./        

Az Edelény belterület 1549 hrsz-ú, Váralja út 4. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Előadó: polgármester

76.         

2017.04.13. 14:00

13./        

Az edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó használati szerződés felbontásáról és a Pro Lecsó program folytatásáról

Előadó: polgármester

77.         

2017.04.13. 14:00
14./

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadásáról

Előadó: polgármester

79.         

 

2017.04.18. 16:00
15./

KEHOP-2.2.2 pályázati konstrukció kapcsán megvalósítható rekonstrukciós munkák sorrendjében történő döntés

Előadó: polgármester

80.         

 

 
16./

Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról

Előadó: polgármester

 

81.         

 

 

 

 

Zárt ülés:

17./        

Borsodi Általános Iskola magasabb vezetői munkakörének betöltésére beadott pályázatok véleményezéséről

Előadó: polgármester

78.         

2017.04.13. 14:00

 

 

                                                  E d e l é n y, 2017. április 13.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester