M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  45. §-a alapján

 

2017. szeptember 21-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./           

Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

123.     

2017.09.15 12:30

2./           

Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év munkájáról

Előadó: polgármester

124.     

2017.09.15 12:30

3./           

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

125.     

2017.09.15 12:30

4./         

Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

126.   

2017.09.15 12:30

5./           

A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

127.     

2017.09.15 12:30

6./           

Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

Előadó: polgármester

128.   

2017.09.15 12:30

7./           

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődében az óvodai csoportokra megállapított maximális létszámoknak a 2017-2018-as nevelési évre történő átlépésének engedélyezéséről

Előadó: polgármester

129.     

2017.09.15 12:30

8./           

Kazincbarcikai Tankerületi Központtal kötendő külön megállapodásról

Előadó: polgármester

130.     

2017.09.15 12:30

9./           

Az Edelény belterület 1169/A/34, valamint 1174/12/A/19 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről

Előadó: polgármester

131.   

2017.09.15 12:30

10./        

Kerezsi Attila lakbércsökkentési kérelméről

Előadó: polgármester

132.     

2017.09.15 12:30

11./        

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: jegyző

133.   

2017.09.15 12:30
12./ 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség használati szerződés megszüntetéséről

Előadó: polgármester

 

135. 2017.09.19 16:30
13./

„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél adományozásáról szóló 25/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

136. 2017.09.19 16:30

 

Zárt ülés:

 

14./        

Önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásáról

Előadó: polgármester                   Határozati javaslat

                                                   Jegyzőkönyv

134.     

2017.09.15 12:30

 

                                                           E d e l é n y, 2017. szeptember 15.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester