M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  45. §-a alapján

 

2018. február 15-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

1./           

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról

Előadó: polgármester

15.         

2./           

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: jegyző

16.         

3./           

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

17.         

4./           

Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: polgármester

18.         

5./           

Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester

19.         

6./           

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

20.         

7./           

Az Edelény-Istenhegy 3412 hrsz-ú közút megosztásáról és egy részének értékesítési szándékáról

Előadó: polgármester

21.         

8./           

Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

22.         

9./           

Az Edelény 179/11 hrsz. alatti belterületi ingatlan egy részének bérbeadás útján történő hasznosításáról

Előadó: polgármester

23.         

10./        

A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

Előadó: polgármester

24.         

11./        

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

25.         

12./        

A vásárokról és a piacokról szóló 27/2001.(VIII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

26.         

13./        

Az egyes lakásgazdálkodással összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról

Előadó: polgármester

27.         

14./        

Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek bérleti díjának megállapításáról

Előadó: polgármester

28.         

15./        

VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

29.         

16./        

Edelény Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Előadó: polgármester

30.         

17./        

Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

31.         

18./        

Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

32.         

19./        

Iskolai körzethatárok véleményezéséről

Előadó: polgármester

33.         

20./        

Edelény belterület 655/17 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó: polgármester

34.         

21./        

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

35.         

22./        

Bizottságok 2018. évi munkatervének ismertetéséről

Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előadó: bizottságok elnökei

36.         

23./

II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és a helyettesítés megszüntetéséről

Előadó: polgármester

 

37.

                                                       

                                                             E d e l é n y, 2018. február 9.

 

 

 

 

Molnár Oszkár

polgármester