M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2018. április 26-án (csütörtökön) 15:30 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

1./           

Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodások jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

55.         

2./           

Együttműködési megállapodás megkötéséről a Pro-Cserehát Egyesülettel

Előadó: polgármester

56.         

3./           

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat benyújtásáról Előadó: polgármester

57.         

4./           

Bűnmegelőzési projektek megvalósítására kiírt pályázat (Pályázati kiírás kódja: BM-18) benyújtásáról

Előadó: polgármester

58.         

5./           

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

59.         

6./           

Az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződések megkötéséről

Előadó: polgármester

60.         

 

                                                                    

                                                                      E d e l é n y, 2018. április 24.

 

 

 

 

Molnár Oszkár

polgármester