Szakácsi időközi választás 2016.07.24.

Szakácsi községben 2016. július 24. napjára (vasárnapra) kitűzött időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásának naptár szerinti határnapjai

Határidő Tárgy
2016. május 27. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2016. május 27. napján szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről.(Ve. 115.§ (1) bek.)
2016. május 30. A polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2016. május 30. napján. A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi adatai alapján kell megállapítani. (Ve. 307/E.§)
2016. június 4. – 2016. július 24. A választási kampányidőszak 2016. június 4. napjától 2016. július 24. napján 19.00 óráig tart. (Ve. 139.§)
2016. június 6. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2016. június 6. napján adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. (Ve. 121.§ (2) bek.)
2016. június 6-ig Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2016. június 6-ig kell megküldeni. (Ve. 115.§ (2) bek.)
2016. június 20. napján 16 óráig A polgármesterjelöltet 2016. június 20. napján 16 óráig kell bejelenteni. (Ve. 307/G.§ (1) bek.)
2016. június 20. napján 16 óra után A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását 2016. június 20. napján 16 óra után végzi el.(Ve.160.§ (2) bek.)
2016. július 8-án 16 óráig A választási bizottságok megbízott tagját legkésőbb 2016. július 8-án 16 óráig lehet bejelenteni. (Ve. 30.§ (2) bek.)
2016. július 22-én 16 óráig HVI-hez 2016. július 24-én 15 óráig SZSZB-hez A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2016. július 22-én 16 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához, 2016. július 24-én 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. (Ve. 103.§ (2) bek.)
 2016. július 23. A Helyi Választási Iroda a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2016. július 23. napján kinyomtatja. (Ve. 106.§ (2) bek.)
2016. július 23. A helyi választási iroda a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket 2016. július 23-án adja át a szavazatszámláló bizottság elnökének. (Ve, 164.§ (1) bek.)
2016. július 24. napján nem folytatható A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2016. július 24. napján nem folytatható. (Ve.143.§)
2016. július 24.-én nem tartható Választási gyűlés a szavazás napján, 2016. július 24.-én nem tartható. (Ve. 145.§ (1) bek.)
2016. július 24-én nem lehet közzétenni Politikai reklámot a választás napján, 2016. július 24-én nem lehet közzétenni. (Ve. 147.§ (4a) bek.)
2016. július 24. napján 6.00 órától 19.00 óráig A szavazóhelyiségben szavazni 2016. július 24. napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet. (Ve. 169.§)
2016. július 24. A helyi választási bizottság 2016. július 24. napján állapítja meg a választás eredményét. (Ve. 307/N.§)
2016. július 25-én A szavazatszámláló bizottság tagjai 2016. július 25-én mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól. (Ve. 15.§ (1) bek.)
2016. július 27. napján 16 óráig A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában 2016. július 27. napján 16 óráig megtekinthető. (Ve. 204,§)
2016. július 29-én 16 óráig A munkáltató a választási szerv 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2016. július 29-én 16 óráig igényelheti a Helyi Választási Irodától. (Ve. 15.§ (2) bek.)
Az időközi választáson azt a választópolgárt kell a szavazóköri névjegyzékbe felvenni, aki a szavazókörben lakcímmel rendelkezik. (Ve. 307/C.§ (1) bek.)
Az 1. ponttól eltérően az a választópolgár, aki lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik azon a településen, illetve abban a választókerületben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek legutóbbi általános vagy időközi választásának napján a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, csak ugyanazon településen (ugyanazon egyéni választókerületben) vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe.(Ve.307/C.§ (2) bek.)
2016. augusztus 23. napjáig köteles eltávolítani A plakátot, az aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, legkésőbb 2016. augusztus 23. napjáig köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni. (Ve. 144.§ (7) bek.)
2016. október 22. napjáig A szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggésben büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási irodában 2016. október 22. napjáig kell megőrizni. (Ve. 205.§ (1) bek.)
2016. október 24. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét 2016. október 24. napján kell megsemmisíteni. (Ve. 109.§ (1) bek.)
2016. október 24. A szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2016. október 24. napján kell törölni. (Ve. 109.§ (2) bek.)
2016. október 24. Az ajánlóíveket a helyi választási iroda 2016. október 24. napján megsemmisíti. (Ve. 128.§)
Azt a szervezetet, amelyik jelöltet kíván állítani, a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. A jelölő szervezetet a képviseletre jogosult jelentheti be. (Ve. 119.120.§, Ve. 307/D. §)
2016. október 24. A választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – 2016. október 24. napján kell megsemmisíteni (Ve. 205.§ (2) bek.).

Helyi Választási Bizottság határozatai

 

Határozat száma Határozat tárgya
18/2016.(VII.24.) HVB határozat Szakácsi Község HVB határozata – települési önkormányzat képviselők választás eredményéről
17/2016.(VII.24.) HVB határozat Szakácsi Község HVB határozata -polgármester választás eredményéről
16/2016.(VII.13.) HVB határozat Képviselői szavazólap jóváhagyása.
15/2016.(VII.13.) HVB határozat Polgármesteri szavazólap jóváhagyása.
14/2016.(VI.20.) HVB határozat Egyéni listás jelöltek sorrendjének sorsolása.
13/2016.(VI.20.) HVB határozat Polgármester-jelöltek sorrendjének sorsolása.
12/2016.(VI.20.) HVB határozat Gáspár Krisztián független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele.
11/2016.(VI.20.) HVB határozat Gáspár Norbert független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele.
10/2016.(VI.20.) HVB határozat Lakatos Zoltán Ádám független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele.
9/2016.(VI.20.) HVB határozat Molnár Andrásné független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele.
8/2016.(VI.16.) HVB határozat Indre Karolina független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele.
7/2016.(VI.16.) HVB határozat Molnár István független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele.
6/2016.(VI.16.) HVB határozat Kristóf Piroska független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele.
5/2016.(VI.16.) HVB határozat Guba Natasa független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele.
4/2016.(VI.16.) HVB határozat Oláh Lajos független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.
3/2016.(VI.16.) HVB határozat Balogh Elemér független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.
2/2016.(V.13.) HVB határozat  Magyar Munkáspárt, mint jelölő szervezet nyilvántartásba vétele.
1/2016.(IV.29.) HVB határozat  Időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás   kitűzéséről.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán használandó nyomtatványok

 

nyomtatvány megnevezése előállítása használata
központilag helyben a nyomtatvány használata kötelező
10. Jelölő szervezet bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (P3) X X
11. Jelölő szervezet bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán (P4) X X
12. Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (A4) X X
14. Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán (A6) X X
17. Egyéni jelölt bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (E2) X X
18. Egyéni jelölt bejelentése a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán (E3) X X
19. Lista bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (L7) X X
21. Lista jelöltjének adatjavítása, kiesése (L9) X X
22. Listán állított jelölt személyi lapja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán (SZ4) X X
22. Megbízási minta területi/helyi választási bizottság tagjainak (delegált tagok)
22. Megbízási minta szavazatszámláló bizottság (helyi választási bizottság) tagjainak (delegált tagok)