2020.07.09 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2020. július 9-én (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: rendőrkapitányság vezetője
36.
2. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2019. évi beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
37.
3. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
Előterjesztő: polgármester
38.
4. Érv Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
39.
5. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
Előterjesztő: polgármester
40.
6. Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2019. évi munkájáról
Előterjesztő: intézményvezető
41.
7. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: intézményvezető
42.
8. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
43.
9. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
44.
10. Edelény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
45.
11. A 2019. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
46.
12. Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
47.
13. Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól
Előterjesztő: polgármester
48.
14. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet részére történő bérleti díj fizetésére vonatkozó megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: polgármester
49.
15. Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló oldalkinyúlású rézsűkasza, valamint a hozzá tartozó szárzúzó és ároktisztító fej értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
50.
16. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
51.
17. Gazdasági Program elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
52.
18. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
53.
19. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: polgármester
54.
20. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületével kötött használati szerződés megszüntetéséről
Előterjesztő: polgármester
55.
21. VP-6-7.4.1.1-16 „Kisléptékű településfejlesztési beruházások Edelényben” c. projekt előleg igényléséről
Előterjesztő: polgármester
56.
22. Vis maior támogatás igénylés benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
57.
23. Városi Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetési szabályzatának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
58.
24. A 015/102 hrsz-ú ingatlan egy részéről letermelt humuszos termőföld hasznosításáról
Előterjesztő: polgármester
59.
25. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde II. épületének felújítását célzó támogatási kérelem benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
60.
26. Építési telkek értékesítésre történő meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
61.
27. Borsodi Tájház pályázat (Népi Építészeti Program 2020) benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
62.

 

 

Edelény, 2020. július 2.
Molnár Oszkár
polgármester