2020.09.09 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2020. szeptember 09-én (szerdán) 17:00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Villamosenergia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges döntések meghozataláról

Előadó: polgármester
70.
2. Gépjármű magáncélú használatának engedélyezéséről

Előadó: alpolgármester

71.
3. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

72.
4. Borsodi Tájház pályázat II. (Népi Építészeti Program 2020) benyújtásáról

Előadó: polgármester

73.
5. A BORSODVÍZ Zrt. alaptőkéjének zártkörű módon történő felemeléséről

Előadó: polgármester

74.
6. Műfüves pályák karbantartásához fedezet biztosításáról

Előadó: polgármester

75.

 

 

Edelény, 2020. szeptember 07.
Molnár Oszkár
polgármester