2020.09.24 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2020. szeptember 24-én (csütörtök) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
Előadó: alpolgármester
77.
2. Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2019. évi munkájáról
Előadó: polgármester
78.
3. A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására történő pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
79.
4. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. nevelési év munkájáról
Előadó: polgármester
80.
5. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakosok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 16/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
81.
6. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Előadó: polgármester
82.
7. Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
83.
8. Tájékoztató Edelény Város Önkormányzatának I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
84.
9. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Előadó: polgármester
85.
10. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
86.
11. 2093 hrsz-ú ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről
Előadó: polgármester
87.
12. Az Edelény 545/2 hrsz.- ú, Arany János út 1. szám alatti ingatlan tulajdonviszonyainak rendezéséről
Előadó: polgármester
88.
13. Az Edelényi Rendőrkapitányság részére Edelény város címerét tartalmazó váll-lapok készíttetéséről
Előadó: polgármester
89.
14. Az Edelény Belterület 1799/1 hrsz alatti ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
90.
15. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
91.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
16. 13/2020.(V.18.) polgármesteri döntés visszavonásáról

Előadó: polgármester

92.

 

 

Edelény, 2020. szeptember 18.
Molnár Oszkár
polgármester