2021.01.31. Elnöki döntés

 

T Á R G Y S O R O Z A T

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

elnökének

2021. január 31-ei döntéseihez

 

Napirend:
1. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (III. 16.) határozat módosításáról
Előterjesztő: Társulás elnöke
1.
2. Edelényi Kistérségi KEF pályázati programjáról
Előterjesztő: Társulás elnöke
2.
3. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Társulás elnöke
3.

 

Edelény, 2021. január 28.
Molnár Oszkár
elnök