2021.04.08 Polgármesteri döntés előterjesztései

2021. április 08-ai döntéseihez

 

Nyílt
1. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról 32.
2. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról 33.
3. Háziorvosok feladat-ellátási szerződéseinek a módosításáról 34.
4. II. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról 35.
5. Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról 36.
6. Edelény, Antal György út 65. szám alatti (730 hrsz) ingatlanon található felépítmény (kolónia épület) bontásáról 37.
7. Csapadékcsatorna szakaszok térítésmentes átvétele a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től 38.
8. Működési támogatás nyújtása az Egy Esélyt Felelősen Vállalva Közhasznú Alapítvány részére 39.
9. Tájékoztatás a polgármester 2021. évi szabadságolásának ütemtervéről 40.
10. A 22/2021.(II.23.) határozat módosításáról 41.

 

 

Edelény, 2021. március 31.
Molnár Oszkár
polgármester