2021.04.30 Polgármesteri döntés előterjesztései

2021. április 30.-ai döntéseihez

 

Nyílt
1. Az 1. számú gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről 45.
2. Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámának növeléséről 46.
3. Az Edelény 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 47.
4. Az Edelény 085, 5360, 5361/1 és 5571 hrsz.-ú ingatlanokat érintő vízvezetési szolgalmi jog alapításáról 48.
5. ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról
Később kerül feltöltésre!
49.

 

 

Edelény, 2021. április 27.
Molnár Oszkár
polgármester