2021.05.31 Polgármesteri döntés előterjesztései

2021. május 31.-ei döntéseihez

Nyílt
1. Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 51.
2. Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 52.
3. A 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 53.
4. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 54.
5. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi munkájáról 55.
6. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 56.
7. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról 57.
8. Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2020. évi munkájáról 58.
9. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról 59.
10. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés valamint a Felügyelő Bizottság véleményének tudomásul vételéről 60.
11. Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről 61.
12. Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról 62.
13. Támogatás nyújtása az Edelényi Rendőrkapitányság fogda épületében lévő fürdőhelyiségének felújítására 63.
14. Az Edelény-Borsodi Református Egyházközség támogatásáról 64.
15. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 14/2020.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 65.
16. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól szó 1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet módosítása 66.
17. ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról 67.

 

 

Edelény, 2021. május 25.
Molnár Oszkár
polgármester