2021.06.11 Polgármesteri döntés előterjesztései

2021. június 11.-ei döntéseihez

Nyílt
1. Oldalkinyúlású rézsűkasza és tartozékai értékesítéséből származó bevétel terhére gépek és eszközök beszerzéséről 68.
2. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással történő támogatási szerződés megkötéséről 69.
3. Az Edelény 74 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről 70.
4. Az Edelény belterület 126/38/A/2 Hrsz.-ú, Mátyás király út 19. Fsz/2. szám alatti lakás értékesítéséről 71.
5. Az Edelény belterület 58. Hrsz.-ú, Hősök tere 8/B. szám alatti lakóház értékesítéséről 72.
6. I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról 73.

 

 

Edelény, 2021. június 9.
Molnár Oszkár
polgármester