2021.07.02 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. július 2-án (pénteken) 9:00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
74.
2. Az Edelény zártkert 5572/2 hrsz.-ú út térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről
Előadó: polgármester
75.
3. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
76.
4. A TOP-3.2.1-16-bo1-2018-00140 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igény benyújtásáról
Előadó: polgármester
77.
5. Közvilágítási lámpatestek cseréjéhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
78.
6. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
79.
7. Belterületi felépítményes ingatlan megvásárlásáról
Előadó: polgármester
80.

 

 

Edelény, 2021. június 29.
Molnár Oszkár
polgármester