2021.09.16 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. szeptember 16-án (csütörtök) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
92.
2. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
93.
3. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési év munkájáról
Előterjesztő: polgármester
94.
4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Előterjesztő: polgármester
95.
5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
Előterjesztő: polgármester
96.
6. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
97.
7. Edelény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
98.
8. Tájékoztató az önkormányzat 2021. I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester
99.
9. Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
100.
10. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
Előterjesztő: polgármester
101.
11. Az Edelény belterület 730 HRSZ.-ú beépítetlen terület értékesítésre történő meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
102.
12. Az Edelény külterület 061/10 HRSZ.-ú legelő megvásárlásáról
Előterjesztő: polgármester
103.
13. Az Edelény belterület 713/1 HRSZ.-ú és a közvetlen környezetében lévő önkormányzati telkeket érintő telekalakításról és telekrész értékesítéséről
Előterjesztő: Korbély Györgyi Katalin alpolgármester
104.
14. Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
105.
15. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi tevékenységéről és az adóztatásról
Előterjesztő: jegyző
106.
16. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
107.

 

 

Edelény, 2021. augusztus 23.
Molnár Oszkár
polgármester