2021.09.30 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. szeptember 30-án (csütörtök) 15:30 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2021.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
108.
2. Vis maior támogatás igénylés benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
109.
3. Az Edelény belterület 678/24/A hrsz-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
110.
4. Helyi közutak és járdák felújításának előkészítéséről
Előterjesztő: polgármester
111.
5. Szent Miklós Görögkatolikus Sportegyesület támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
112.
6. 86/2021.(IX.16.) határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
113.
7. Edelényi Közös Önkormányzati Hivtal Szervezeti és működési szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
114.

 

 

Edelény, 2021. szeptember 28.
Molnár Oszkár
polgármester