2021.11.18 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. november 18-án (csütörtök) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
123.
2. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot felmérésről
Előterjesztő: polgármester
124.
3. Az egészségügyi alapellátás működési támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
125.
4. Tulajdonosi és szándéknyilatkozat kiadásáról
Előterjesztő: polgármester
126.
5. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése tárgyú támogatói okirattól való elállás benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
127.
6. Edelény Város Önkormányzata és a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. között fennálló bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Előterjesztő: polgármester
128.
7. Baptista Tevékeny Szeretet Misszió megkeresése Új Esély Központ kialakításáról
Előterjesztő: polgármester
129.
8. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2021.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
130.
9. Raktárépület vagyonvédelmi rendszerének kiépítéséről
Előterjesztő: polgármester
131.

 

 

Edelény, 2021. november 12.
Molnár Oszkár
polgármester