2021.11.29 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. november 29-én (hétfő) 15:30 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Előterjesztő: polgármester
132.
2. Új Városi Sport és Kulturális Központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról II.
Előterjesztő: polgármester
133.
3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2021.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
134.
4. Országos Mentőszolgálat részére ingyenes helyiséghasználat biztosításáról
Előterjesztő: polgármester
135.
5. Viziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
135.
6. Az Edelény 655/28/A HRSZ.-ú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának megvásárlásáról
Előterjesztő: polgármester
135.

 

 

Edelény, 2021. november 24.
Molnár Oszkár
polgármester