2021.12.16 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2021. december 16-án (csütörtök) 9:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Vissza nem térítendő működési támogatás nyújtásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére
Előterjesztő: polgármester
138.
2. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
Előterjesztő: polgármester
139.
3. Víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv 2021. Évre vonatkozó felújítási és pótlási tervrészének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
140.
4. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
Előterjesztő: polgármester
141.
5. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
Előterjesztő: polgármester
142.
6. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előterjesztő: elnök
143.
7. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
144.
8. A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
145.
9. Edelény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
146.
10. A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
147.
11. Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
148.
12. Az egészségügyi alapellátás működési támogatásáról szóló 108/2021.(XI.18.) határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
149.
13. Az iskolaorvosi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
150.
14. Illegális hulladéklerakó felszámolására vonatkozó kötelezésről
Előterjesztő: polgármester
151.
15. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022-2025 évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
152.
16. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
153.
17. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
154.
18. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeális Kilátóhelynél alkalmazott nyersanyag norma megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
155.
19. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
156.
20. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályaról szóló11/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
157.

 

 

Edelény, 2021. december 9.
Molnár Oszkár
polgármester