2021 évi képviselő-testületi határozatok

2021
70/2021.(VII.02) Belterületi felépítményes ingatlan megvásárlásáról
69/2021.(VII.02) Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
68/2021.(VII.02) Közvilágítási lámpatestek cseréjéhez fedezet biztosításáról
67/2021.(VII.02) A TOP-3.2.1-16-bo1-2018-00140 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény igény benyújtásáról
66/2021.(VII.02) VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
65/2021.(VII.02) Az Edelény zártkert 5572/2 hrsz.-ú út térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről
64/2021.(VII.02) A veszélyhelyzet ideje alatt hozott polgármesteri döntések felülvizsgálatáról
63/2021.(VI.11) I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról
62/2021.(VI.11) Az Edelény belterület 58 hrsz.-ú, hősök tere 8/b. szám alatti lakóház értékesítéséről
61/2021.(VI.11) Az Edelény belterület 126/38/A/2 hrsz.-ú, Mátyás király út 19. fsz/2. szám alatti lakás értékesítéséről
60/2021.(VI.11) Az Edelény 74 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
59/2021.(VI.11) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással történő támogatási szerződés megkötéséről
58/2021.(VI.11) Oldalkinyúlású rézsűkasza és tartozékai értékesítéséből származó bevétel terhére gépek és eszközök beszerzéséről
57/2021.(V.31) ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról
56/2021.(V.31) Az Edelény-Borsodi Református Egyházközség támogatásáról
55/2021.(V.31) Támogatás nyújtása az Edelényi rendőrkapitányság fogda épületében lévő fürdőhelyiség felújítására
54/2021.(V.31) Az Edelényi mátyás óvoda és bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
53/2021.(V.31) Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
52/2021.(V.31) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
51/2021.(V.31) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
50/2021.(V.31) Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
49/2021.(V.31) Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2020. évi munkájáról
48/2021.(V.31) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2021. évi munkatervének jóváhagyásáról
47/2021.(V.31) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
46/2021.(V.31) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2020. évi munkájáról
45/2021.(V.31) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
44/2021.(V.31)   A 2020. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
43/2021.(V.25)   A 28/2021.(IV.08.) határozat 6. mellékletének a módosításáról
42/2021.(V.25)   Borsod-Torna-Gömör Egyesület részére ingyenes helyiséghasználat biztosításáról
41/2021.(IV.30)   Az Edelény 085, 5360, 5361/1 és 5571 hrsz.-ú ingatlanokat érintő vízvezetési szorgalmi jog alapításáról
40/2021.(IV.30)   Az Edelény 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételéről
39/2021.(IV.30)   Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámának növeléséről
38/2021.(IV.30)   Az 1. számú gyermekorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről
37/2021.(IV.20)   Edelény, Borsodi út 2. szám alatti ingatlanrész Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete általi használatának jóváhagyásáról
36/2021.(IV.20)   Az Edelény belterület 2069 hrsz.-ú közút térítésmentes állami tulajdonba adásáról
35/2021.(IV.15)   Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
34/2021.(IV.08)   A 22/2021.(II.23.) határozat módosításáról
33/2021.(IV.08)   Működési célú támogatás nyújtása az Egy Esélyt Felelősen Vállalva alapítvány részére
32/2021.(IV.08)   Csapadékcsatorna szakaszok térítésmentes átvételéről a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től
31/2021.(IV.08)   Edelény, Antal György út 65. szám alatti (730 hrsz) ingatlanon található felépítmény (kolónia épület) bontásáról
30/2021.(IV.08)   Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
29/2021.(IV.08)   II. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó szerződések jóváhagyásáról
28/2021.(IV.08)   Háziorvosok feladat-ellátási szerződéseinek módosításáról
27/2021.(IV.08)   Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról
26/2021.(IV.08)   A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról
24/2021.(II.23)   Edelény belterület 1/131 hrsz.-ú Játszótér selejtezése
23/2021.(II.23)   Az Edelényi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
22/2021.(II.23)   Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről
21/2021.(II.23)   Az Edelény külterület 0242/4 hrsz.-ú szántó értékesítéséről
20/2021.(II.23)   A 39/2010. (III.24.) határozat hatályon kívül helyezéséről
19/2021.(II.23)   Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
18/2021.(II.23)   Edelény Város Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési Tervének a felülvizsgálatáról szóló 36/2018.(III.29.) határozat módosításáról
17/2021.(II.23)   Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
16/2021.(II.23)   Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. működéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról
15/2021.(II.23)   Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
14/2021.(II.23)   A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról
13/2021.(II.23)   Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
12/2021.(I.31)   Edelény Város Önkormányzatának 2021. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
11/2021.(I.26)   TOP-2.1.3-16 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztését célzó támogatási kérelem benyújtásáról
10/2021.(I.26)   Edelény Város Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatáról
9/2021.(I.26)   Tájékoztatás a 2019. évi költségvetési maradvány korrekciójáról
8/2021.(I.26)   A 89/2020.(XI.30.) határozat módosításáról
7/2021.(I.26)   Edelény külterület 0134/7 hrsz.-ú szántó értékesítéséről
6/2021.(I.18)   Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
5/2021.(I.18)   A 27. sz. főközlekedési úton tervezett körforgalom tanulmánytervéről
4/2021.(I.18)   Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról
3/2021.(I.18)   Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására történő pályázat kiírásáról
2/2021.(I.18)   Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021 évi Járási Start Munkaprogramjának támogatásáról
1/2021.(I.18)   A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának a véleményezéséről