2022.02.03 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. február 3-án (csütörtökön) 15:30 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett közfeladatok 2022. évi ellátásához kapcsolódó döntések meghozataláról
Előterjesztő: polgármester
9.
2. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
10.
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről
Előterjesztő: alpolgármester
11.
4. Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosításáról
Előterjesztő: polgármester
12.
5. Zártkerti ingatlan termőföld alapból történő kivonásáról
Előterjesztő: polgármester
13.
6. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
Előterjesztő: alpolgármester
14.
7. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
15.
8. Az edelényi IV. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Előterjesztő: polgármester
16.
9. Az Edelényi belterület 66, valamint a Rudabánya belterület 514/4 és 514/5 Hrsz.-ú ingatlanokat érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
17.

 

 

Edelény, 2022. január 31.
Molnár Oszkár
polgármester