2022.02.24 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. február 24-én (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: elnök
20.
2. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: polgármester
21.
3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2021. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: polgármester
22.
4. Edelény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
23.
5. Edelény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
24.
6. Edelény Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
25.
7. Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
26.
8. Egyes pénzügyi tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: polgármester
27.
9. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról
Előterjesztő: polgármester
28.
10. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Előterjesztő: polgármester
29.
11. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
30.
12. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
31.
13. Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról
Előterjesztő: polgármester
32.
14. Helyi Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról, bizottsági tag megválasztásáról
Előterjesztő: polgármester
33.
15. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
34.
16. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
35.
17. Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: polgármester
36.
18. Az Edelény belterület 175/1 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
37.
19. VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 66/2021.(VII.02.) határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
38.
20. Az I. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
39.
21. Edelény Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
40.
22. TOP Plusz-1.1.1-21 kódszámú „Helyi Gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
41.
23. TOP Plusz-3.2.2-21 kódszámú „Helyi Egészségügyi És Szociális Alapinfrastruktúra Fejlesztése” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
42.
24. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
43.
25. Bizottságok 2022. évi munkatervének ismertetéséről
Előterjesztő: bizottsági elnökök
44.

 

Edelény, 2022. február 15.
Molnár Oszkár
polgármester