2022.05.30 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. május 30-án (hétfőn) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Művelődési Központ (3780 Edelény, Borsodi út 9.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
Előterjesztő: polgármester
65.
2. Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
Előterjesztő: polgármester
66.
3. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
Előterjesztő: polgármester
67.
4. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről és az ügyvezető jutalmazásáról
Előterjesztő: ügyvezető
68.
5. Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
69.
6. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
70.
7. Edelény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
71.
8. A 2021. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
72.
9. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Előterjesztő: jegyző
73.
10. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
74.
11. Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
Előterjesztő: polgármester
75.
12. Edelény belterület 642 hrsz-ú ingatlan tulajdoni hányadának megvásárlásáról
Előterjesztő: polgármester
76.
13. Villamosenergia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges döntések meghozataláról
Előterjesztő: polgármester
77.
14. Az Edelény belterület 1485-12-A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkoztattételről
Előterjesztő: polgármester
78.

 

Edelény, 2022. május 18.
Molnár Oszkár
polgármester