2022.06.23 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. június 23-án (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
83.
2. Edelény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
84.
3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
85.
4. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
Előterjesztő: polgármester
86.
5. Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
Előterjesztő: polgármester
87.
6. Edelény belterület 1193/7 hrsz-ú ingatlan területének rendezéséről
Előterjesztő: polgármester
88.
7. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
89.
8. Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői (óvodavezetői) munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásról
Előterjesztő: polgármester
90.
9. Az Edelény Belterület 730 HRSZ-ú ingatlan 16.080/240.000 arányú hányadát érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
91.
10. Városi Sport és Szabadidőközpont üzemeltetési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásról
Előterjesztő: polgármester
92.
11. Az Edelény belterület 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
93.

 

Edelény, 2022. június 17.
Molnár Oszkár
polgármester