2022.08.30 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. augusztus 30-án (kedden) 15:00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Művelődési Központ (Edelény, Borsodi út 9.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
104.
2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
105.
3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
106.
4. Edelény Város Településszerkezeti Tervéről
Előterjesztő: polgármester
107.
5. Edelény Város Helyi Építési Szabályzatáról
Előterjesztő: polgármester
108.
6. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról, valamint a víziközművek tulajdonjogának átadásának lehetőségéről
Előterjesztő: polgármester
109.
7. Maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: polgármester
110.
8. Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
111.
9. XVI. Császtai búcsú megrendezéséhez fedezet biztosításáról
Előterjesztő: polgármester
112.
10. A kóbor ebek számának csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: polgármester
113.
11. Lovasturisztikai megállópont üzemeltetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
114.
12. Az Edelény belterület 730 hrsz.-ú ingatlan 3.960/240.000 arányú hányadát érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
115.
13. Az Edelény zártkert 4275 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
116.
14. Az Edelény belterület 764 hrsz. alatti ingatlan bontásának elrendeléséről és tulajdonosi hozzájárulás adásáról
Előterjesztő: polgármester
117.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
15. Ingatlanvásárláshoz szükséges döntések meghozataláról
Előterjesztő: polgármester
118.

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
16. Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Vajda A Jövőért Egyesület részére
Előterjesztő: polgármester
119.
17. Az Edelény elterület 1968/5 HRSZ-ú építési telek értékesítéséről.
Előterjesztő: polgármester
120.

 

Edelény, 2022. augusztus 25.
Molnár Oszkár
polgármester