2022.09.29 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. szeptember 29-én (csütörtök) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
121.
2. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési év munkájáról
Előterjesztő: polgármester
122.
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál 2022. október 1. napjától alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
123.
4. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 10/2022.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
124.
5. Edelény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
125.
6. Tájékoztató az önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester
126.
7. Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
Előterjesztő: polgármester
127.
8. A TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140 azonosító számú támogatási kérelem keretében megkötött függő hatályú kivitelezési szerződés megszüntetéséről
Előterjesztő: polgármester
128.
9. Az Edelény zártkert 4437 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
129.
10. Az Edelény zártkert 4253 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
130.
11. TLA/NEPI2022/9 – Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás iránti pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
131.
12. A kóbor ebek számának csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: polgármester
132.
13. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
133.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
14. Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó döntések meghozataláról
Előterjesztő: polgármester
134.
15. Tájékoztatás Edelény város víziközműveinek állapotáról, valamint a víziközmű vagyon és a fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházásának szándékáról
Előterjesztő: polgármester
135.

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
16. Energiatakarékossági intézkedések meghozataláról
Előterjesztő: polgármester
136.
17. Az Edelény zártkert 5541/V hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
137.

 

Edelény, 2022. szeptember 22.
Molnár Oszkár
polgármester