2022.11.17 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. november 17-én (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
143.
2. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
144.
3. Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
Előterjesztő: polgármester
145.
4. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
146.
5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
147.
6. A mezei őrszolgálatról szóló 21/2019.(VII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
148.
7. A közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
149.
8. A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
150.
9. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022.(II.24.) rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
151.
10. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
152.
11. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot felmérésről
Előterjesztő: polgármester
153.
12. Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi, külterületi és zártkerti földterületek bérleti díjának megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
154.
13. Igazgatási szünet elrendeléséről és veszélyhelyzeti szabályairól az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
Előterjesztő: polgármester
155.
14. Energiabeszerzésekhez kapcsolódó döntések meghozataláról
Előterjesztő: dr. Vártás József jegyző
156.

 

Edelény, 2022. november 11.
Molnár Oszkár
polgármester