2022.12.14 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2022. december 14-én (szerdán) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
Előterjesztő: polgármester
157.
2. Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
Előterjesztő: polgármester
158.
3. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
Előterjesztő: polgármester
159.
4. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról
Előterjesztő: elnök
160.
5. Tájékoztató az ebrendészeti telep jövőbeni működtetéséről
Előterjesztő: polgármester
161.
6. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 25/2017. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
162.
7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
163.
8. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Előterjesztő: polgármester
164.
9. Veszélyhelyzet időszaka alatt a közvilágítás mértékének korlátozásáról
Előterjesztő: polgármester
165.
10. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
166.
11. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
167.
12. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
168.
13. Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról, minimális nyitvatartási idő meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
169.
14. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
170.
15. Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
171.
16. A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
172.
17. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
1. melléklet, 2.melléklet
Előterjesztő: polgármester
173.
18. Vissza nem térítendő működési támogatás nyújtásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére
Előterjesztő: polgármester
174.
19. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi Járási Start Munkaprogramjának támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
175.
20. Új Városi Sport és Kulturális Központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról IV.
Előterjesztő: polgármester
176.
21. Edelény zártkert 5673 és 5571 hrsz-ú földrészleteket érintő telekalakításról
Előterjesztő: polgármester
177.
22. A térítésmentesen felajánlott Edelény külterület 0330/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonba vételéről
Előterjesztő: polgármester
178.
23. Az Edelény zártkert 4365/1/L hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
179.
24. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
180.
25. Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
Előterjesztő: polgármester
181.

 

Edelény, 2022. december 9.
Molnár Oszkár
polgármester