2022 évi képviselő-testületi határozatok

 

2022
144/2022.(XII.14.) Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
143/2022.(XII.14.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
142/2022.(XII.14.) „Az Edelény zártkert 4365/1/L hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről”
141/2022.(XII.14.) A térítésmentesen felajánlott Edelény külterület 0330/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonba vételéről
140/2022.(XII.14.) Edelény zártkert 5673 és 5571 hrsz-ú földrészleteket érintő telekalakításról
139/2022.(XII.14.) Új városi sport- és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról IV.
138/2022.(XII.14.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi Járási Start Munkaprogramjának támogatásáról
137/2022.(XII.14.) Vissza nem térítendő működési támogatás nyújtásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére
136/2022.(XII.14.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
135/2022.(XII.14.) A Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának véleményezéséről
134/2022.(XII.14.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
133/2022.(XII.14.) Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról
132/2022.(XII.14.) Hadobás Pál Művelődési Központ és Könyvtár működését érintő veszélyhelyzeti szabályokról, minimális nyitvatartási idő meghatározásáról
131/2022.(XII.14.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
130/2022.(XII.14.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
129/2022.(XII.14.) Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
128/2022.(XII.14.) Tájékoztató az ebrendészeti telep jövőbeni működtetéséről
127/2022.(XII.14.) Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról
126/2022.(XII.14.) Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
125/2022.(XII.14.) Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
124/2022.(XII.14.) Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
123/2022.(XI.17.) Energiabeszerzésekhez kapcsolódó döntések meghozataláról
122/2022.(XI.17.) Igazgatási szünet elrendeléséről és veszélyhelyzeti szabályairól az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
121/2022.(XI.17.) Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi, külterületi és zártkerti földterületek bérleti díjának megállapításáról
120/2022.(XI.17.) Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot felmérésről
119/2022.(XI.17.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi Belső Ellenőrzési Munkatervének jóváhagyásáról
118/2022.(XI.17.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
117/2022.(XI.17.) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról
116/2022.(XI.17.) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
115/2022.(XI.02.) Ingatlanvásárláshoz szükséges fedezet biztosításáról
114/2022.(XI.02.) Az Edelény I. és az V. számú felnőtt háziorvosi körzetekre kötött feladat-ellátási szerződések módosításáról
113/2022.(XI.02.) „Az Edelény belterület 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről”
112/2022.(XI.02.) A Városi Sport- és Szabadidőközpont területén található 64×44 m műfüves labdarúgó pálya felújítására pályázat benyújtásáról szóló 81/2022.(VII.21.) határozat módosításáról
111/2022.(IX.29.) Villamosenergia beszerzéséhez kapcsolódó döntések meghozataláról
110/2022.(IX.29.) Az Edelény zártkert 5541/V hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
109/2022.(IX.29.) Energiatakarékossági intézkedések meghozataláról
108/2022.(IX.29.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
107/2022.(IX.29.) A kóbor ebek számának csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről
106/2022.(IX.29.) TLA/NEPI2022/9 – Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető támogatás iránti pályázat benyújtásáról
105/2022.(IX.29.) Az Edelény zártkert 4253 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
104/2022.(IX.29.) Az Edelény zártkert 4437 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
103/2022.(IX.29.) A TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00140 azonosító számú támogatási kérelem keretében megkötött függő hatályú kivitelezési szerződés megszüntetéséről
102/2022.(IX.29.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
101/2022.(IX.29.) Tájékoztató az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról
100/2022.(IX.29.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál 2022. október 1. napjától alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról
99/2022.(IX.29.) Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2021/2022. nevelési év munkájáról
98/2022.(IX.29.) Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
97/2022.(IX.29.) Tájékoztatás Edelény város víziközműveinek állapotáról, valamint a víziközmű vagyon és a fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházásának szándékáról
96/2022.(VIII.30.) Ingatlanvásárláshoz szükséges döntések meghozataláról
95/2022.(VIII.30.) Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Vajda A Jövőért Egyesület részére
94/2022.(VIII.30.) Az Edelény belterület 764 hrsz. alatti ingatlan bontásának elrendeléséről és tulajdonosi hozzájárulás adásáról
93/2022.(VIII.30.) Az Edelény zártkert 4275 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
92/2022.(VIII.30.) Az Edelény belterület 730 hrsz.-ú ingatlan 3.960/240.000 arányú hányadát érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
91/2022.(VIII.30.) Lovasturisztikai megállópont üzemeltetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról
90/2022.(VII.30.) XVI. Császtai búcsú megrendezéséhez fedezet biztosításáról
89/2022.(VII.30.) Az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatásáról
88/2022.(VIII.30.) Maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről
87/2022.(VIII.30.) Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról, valamint a víziközművek tulajdonjoga átadásának lehetőségéről
86/2022.(VII.30.) Edelény Város Településszerkezeti Tervéről
85/2022.(VIII.30.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról
84/2022.(VII.21.) PARÁZS Tűzvédelmi Alapítvány támogatásáról
83/2022.(VII.21.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői megbízásáról szóló 78/2022.(VII.06.) határozat módosításáról
82/2022.(VII.21.) Edelényi Kórházért Alapítvány támogatásáról
81/2022.(VII.21.) A Városi Sport- és Szabadidőközpont területén található 64×44 m műfüves labdarúgó pálya felújítására pályázat benyújtásáról
80/2022.(VII.06.) Az Edelény belterület 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
79/2022.(VII.06.) A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról
78/2022.(VII.06.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői megbízásáról
77/2022.(VI.23.) Az Edelény belterület 73 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
76/2022.(VI.23.) Városi Sport- és Szabadidőközpont üzemeltetési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetben történő elfogadásáról
75/2022.(VI.23.) Az Edelény belterület 730 hrsz.-ú ingatlan 16.080/240.000 arányú hányadát érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
74/2022.(VI.23.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról
73/2022.(VI.23.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
72/2022.(VI.23.) Edelény belterület 1193/7 hrsz-ú ingatlan területének rendezéséről
71/2022.(VI.23.) Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
70/2022.(VI.23.) Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2021. évi beszámoló elfogadásáról
69/2022.(VI.23.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
68/2022.(VI.15.) Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról
67/2022.(VI.15.) Edelény Város Településrendezési Eszközei felülvizsgálata keretében kijelölésre került új beépítésre szánt területek jóváhagyásáról
66/2022.(VI.15.) Edelény Város Településrendezési Eszközei felülvizsgálatának véleményezési szakasza lezárásáról
65/2022.(V.30.) Az Edelény belterület 1485/12/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
64/2022.(V.30.) Villamosenergia közbeszerzési eljárás keretében történő beszerzéséhez szükséges döntések meghozataláról
63/2022.(V.30.) Az Edelény belterület 642 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni hányadának megvásárlásáról
62/2022.(V.30.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
61/2022.(V.30.) EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL
60/2022.(V.30.) A 2021. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
59/2022.(V.30.) Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról
58/2022.(V.30.) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
57/2022.(V.30.) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadásáról, könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
56/2022.(V.30.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
55/2022.(V.30.) Tájékoztató a vízi-közművek üzemeltetéséről
54/2022.(V.30.) BESZÁMOLÓ A VÁROSBAN VÉGZETT TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATELLÁTÁSRÓL
53/2022.(V.12.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés megvalósításához kiegészítő fedezet biztosításáról
52/2022.(V.12.) Hulladékgazdálkodási kötelezésről
51/2022.(V.12.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői (óvodavezetői) munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
50/2022.(IV.12.) VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
49/2022.(IV.12.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
48/2022.(IV.12.) Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződéskötéshez szükséges fedezet biztosításáról
47/2022.(IV.12.) Új városi sport- és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról III.
46/2022.(III.24.) Az Edelény belterület 678/24/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
45/2022.(III.24.) Edelényi Futball Club-bal kötendő együttműködési megállapodásról
44/2022.(III.24.) Közösségek Háza épületében található helyiségekre vonatkozó használati szerződésekről
43/2022.(III.24.) ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodások jóváhagyásáról
42/2022.(III.24.) Az Edelény külterület 0360/24 hrsz.-ú anyagbánya értékesítésre történő meghirdetéséről
41/2022.(III.24.) Edelény Város Önkormányzatának 2022. évi összesített közbeszerzésének módosításáról
40/2022.(III.24.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál 2022. április 1. napjától alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról
39/2022.(III.24.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről és az adóztatásról
38/2022.(III.24.) Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2021. évi munkájáról
37/2022.(III.24.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2022. évi munkatervének jóváhagyásáról
36/2022.(III.24.) Beszámoló a város közrend-és közbiztonságának helyzetéről
35/2022.(II.24.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
34/2022.(II.24.) TOP Plusz-3.3.2-21 kódszámú „helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
33/2022.(II.24.) TOP Plusz-1.1.1-21 kódszámú „helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyásáról
32/2022.(II.24.) Edelény Város Önkormányzatának 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
31/2022.(II.24.) Az I. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
30/2022.(II.24.) VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 66/2021.(VII.02.) határozat módosításáról
29/2022.(II.24.) PWSA 20-Li C3
28/2022.(II.24.) Szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról
27/2022.(II.24.) Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
26/2022.(II.24.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának Módosításáról
25/2022.(II.24.) Helyi értéktár bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról, bizottsági tag megválasztásáról
24/2022.(II.24.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői (óvodavezetői) munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
23/2022.(II.24.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
22/2022.(II.24.) A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatáról
21/2022.(II.24.) Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
20/2022.(II.24.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2021. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről
19/2022.(II.24.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi munkájáról
18/2022.(II.24.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
17/2022.(II.23.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről szóló 10/2022. (II.3.) határozat módosításáról
16/2022.(II.3.) „Az Edelény belterület 66, valamint a Rudabánya belterület 514/4 és 514/5 hrsz.-ú ingatlanokat érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről”
15/2022.(II.3.) Az edelényi IV. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
14/2022.(II.3.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
13/2022.(II.3.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének módosításáról
12/2022.(II.3.) Zártkerti ingatlan termőföld alapból történő kivonásáról
11/2022.(II.3.) Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosításáról
10/2022.(II.3.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről
9/2022.(II.3.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által végzett közfeladatok 2022. évi ellátásához kapcsolódó döntések meghozataláról
8/2022.(I.6.) Fellebbezés elbírálásáról
7/2022.(I.6.) „Az Edelény zártkert 5405/13/L hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről”
6/2022.(I.6.) A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című felhívás keretén belül Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések főtevékenységre támogatási kérelem benyújtásáról
5/2022.(I.6.) A TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” című felhívás keretén belül Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése főtevékenységre támogatási kérelem benyújtásáról
4/2022.(I.6.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi Járási Start Munkaprogramjának támogatásáról
3/2022.(I.6.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 2.
2/2022.(I.6.) Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 1.
1/2022.(I.6.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról