2023.01.31 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. január 31-én (kedden) 15:00 órára

renkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Damak 075/4. hrsz-ú sertéstelep értékesítéséről
melléklet
Előterjesztő: polgármester
1.
2. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
2.
3. A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
3.
4. A vásárcsarnok üzemeltetési szabályzatának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
4.
5. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
5.
6. Az Edelény belterület 730 hrsz.-ú ingatlan 1.005/240.000 arányú hányadát érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
6.
7. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról szóló 117/2022.(XI.17.) határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
7.
8. Az Edelény külterület 0360/24 hrsz.-ú anyagbánya értékesítésre történő meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
8.
9. A Rudabánya belterület 287 hrsz.-ú (Vájár út 7.) és 411 hrsz.-ú (Vájár út 8.) ingatlanok értékesítésre történő meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
9.
10. A központi orvosi ügyeleti ellátásról
Előterjesztő: polgármester
10.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
11. 1.számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról, fedezet biztosításáról
Előterjesztő: polgármester
11.

 

Edelény, 2023. január 26.
Molnár Oszkár
polgármester