2023.02.23 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. február 23-án (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: elnök
12.
2. Edelény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
13.
3. Vissza nem térítendő működési támogatás nyújtásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, valamint az ügyvezető havi személyi alapbérének megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
14.
4. Edelény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
15.
5. Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
16.
6. Edelény Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
17.
7. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2022.(VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
18.
8. A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
19.
9. Edelény Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
20.
10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2022. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: bizottsági elnökök
21.
11. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
22.
12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jövőbeni működtetéséről és a gondosóra programról
Előterjesztő: polgármester
23.
13. Az Alaptörvény módosításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előterjesztő: polgármester
24.
14. Óvodai feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
25.
15. Az óvodai beiratkozás időpontjának a meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
26.
16. Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői (óvodavezetői) munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról
Előterjesztő: polgármester
27.
17. A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszűnéséről
Előterjesztő: polgármester
28.
18. 1. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megszűnéséről
Előterjesztő: polgármester
29.
19. Vis maior pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
30.
20. Országos Bringapark Program keretében kerékpáros pumpapálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
31.
21. Az Edelényi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
32.
22. A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a LEADER tervezési területhez kapcsolódó csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester
33.
23. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
34.
24. Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
35.
25. Bizottságok 2023. évi munkatervének ismertetéséről
Előterjesztő: polgármester
36.
26. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
Előterjesztő: polgármester
37.

 

Edelény, 2023. február 15.
Molnár Oszkár
polgármester