2023.03.16 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. március 16-án (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Új városi sport- és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról V. – vázlatterv elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
38.
2. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
39.
3. Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: polgármester
40.
4. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi munkájáról
Előterjesztő: polgármester
41.
5. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 25/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: polgármester
42.
6. Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartójának igénybejelentéséről
Előterjesztő: polgármester
43.
7. 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
44.
8. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
Előterjesztő: polgármester
45.
9. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési Programjának a jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
46.
10. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről és az adóztatásról
Előterjesztő: jegyző
47.
11. Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
Előterjesztő: polgármester
48.
12. A központi orvosi ügyeleti ellátás 2023. évi átszervezéséről
Előterjesztő: polgármester
49.
13. A VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 50/2022.(IV.12.) határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
50.

 

Edelény, 2023. március 9.
Molnár Oszkár
polgármester