2023.04.20 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. április 20-án (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
53.
2. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
Előterjesztő: polgármester
54.
3. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról
Előterjesztő: polgármester
55.
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről
Előterjesztő: polgármester
56.
5. Edelény Város 2023-2029. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
57.
6. Az Edelény zártkert 5721 hrsz.-ú ingatlan 4/8 tulajdoni hányadának értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
58.
7. A Rudabánya belterület 411 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
59.

 

Edelény, 2023. április 13.
Molnár Oszkár
polgármester