2023.05.31 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. május 31-én (szerdán) 09:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Tájékoztató a Vízi-közművek 2022. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: polgármester
60.
2. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés valamint a Felügyelő Bizottság véleményének tudomásul vételéről
Előterjesztő: polgármester
61.
3. Edelény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
62.
4. A 2022. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
63.
5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
64.
6. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői munkakör (magasabb vezető) betöltéséről
Előterjesztő: polgármester
65.
7. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
66.
8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés díjairól
Előterjesztő: polgármester
67.
9. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
68.
10. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
69.
11. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
70.
12. Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
71.
13. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője jogviszonyának megszüntetéséről, magasabb vezetői (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
72.
14. Az edelényi 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Előterjesztő: polgármester
73.
15. Energiabeszerzésekhez kapcsolódó döntések meghozataláról
Előterjesztő: polgármester
74.
16. Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők üzemeltetésére vonatokozó pályázati kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
75.
17. Magyar Állam tulajdonában álló, Edelény belterület 2098 és 2099 hrsz.-ú ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről
Előterjesztő: polgármester
76.
18. Edelényi Görögkatolikus Parókia részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
Előterjesztő: polgármester
77.
19. A Rudabánya belterület 287 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
78.
20. Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
Előterjesztő: polgármester
79.
21. Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet részére történő bérleti díj fizetéséhez fedezet biztosításáról
Előterjesztő: polgármester
80.
22. A 20/2023.(II.23.) határozat visszavonásáról
Előterjesztő: polgármester
81.
23. Edelény Város Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
82.
25. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ tulajdonát képező Opel Vivaro értékesítésre történő meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
84.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
24. Ingatlanvásárláshoz szükséges döntések meghozataláról
Előterjesztő: polgármester
83.
26. Bérleti jogviszonyból eredő bérleti díj visszatérítése iránti igényre vonatkozó fizetési felszólításról
Előterjesztő: polgármester
85.

 

Edelény, 2023. május 25.
Molnár Oszkár
polgármester