2023.06.22 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. június 22-én (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
86.
2. ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
87.
3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetőjének megválasztásáról
Előterjesztő: polgármester
88.
4. Edelény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
89.
5. Az Edelény város önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
90.
6. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról
Előterjesztő: polgármester
91.
7. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
92.
8. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 33/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
93.
9. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés díjairól szóló 15/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
94.
10. Védőnői feladatok átadásához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
95.
11. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
96.
12. 51/2023.(V.31.) határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
97.
13. 57/2023.(V.31.) határozat visszavonásáról
Előterjesztő: polgármester
98.
14. Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről II.
Előterjesztő: polgármester
99.
15. Az Edelény zártkert 5541 hrsz.-ú közterület átminősítéséről és másik ingatlanra történő cseréjéről
Előterjesztő: polgármester
100.
16. 2023. évi nyári diákmunka program megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról
Előterjesztő: polgármester
101.
17. Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról
Később kerül feltöltésre!
Előterjesztő: polgármester
102.
18. Civil szervezetek támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
103.
19. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
104.
20. Nyomott szennyvíz gyűjtővezeték kiváltásához szükséges döntések meghozataláról
Előterjesztő: polgármester
105.
21. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 – Iparterület kialakítása Edelényben projekt megvalósításához önerő biztosításáról
Előterjesztő: polgármester
106.
22. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
107.

 

Edelény, 2023. június 16.
Molnár Oszkár
polgármester