2023.07.20 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. július 20-án (csütörtökön) 9:00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, és kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
108.
2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
109.
3. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről, valamint a közterületek tisztántartásáról
Előterjesztő: polgármester
110.
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés díjairól szóló 15/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
111.
5. Az Edelény belterület 678/24/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
112.
6. Az Edelény belterület 897 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
113.
7. 1. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
114.
8. Borsod-Torna-Gömör Kincsei Egyesület részére biztosított helyiségek használatáról
Előterjesztő: polgármester
115.

 

Edelény, 2023. július 14.
Molnár Oszkár
polgármester