2023.08.22 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. augusztus 22-én (kedden) 15:00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Önkormányzati tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyon tulajdonjogának a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményi Fenntartója, mint intézményfenntartó részére történő ingyenes átadása
Előterjesztő: polgármester
116.
2. Edelény, Borsodi út 26. szám alatti ÉRV Zrt. által használt ingatlan bérbeszámítással történő felújításáról
Előterjesztő: polgármester
117.
3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 33/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
118.
4. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 12/2023.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
119.
5. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2023.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
120.
6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés díjairól szóló 15/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
121.
7. XVII. Császtai búcsú megrendezéséről és az Edelényi Hegyek Közösségével kötendő Támogatási Megállapodásról
Előterjesztő: polgármester
122.
8. Országos Bringapark Program keretében pumpapálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 23/2023.(II.23.) határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
123.
9. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
125.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
10. Tájékoztatás jogvitáról, valamint az ehhez kapcsolódó jogi képviselet igénybevételéről
Előterjesztő: polgármester
124.

 

Edelény, 2023. augusztus 16.
Molnár Oszkár
polgármester