2023.09.28 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. szeptember 28-án (csütörtökön) 15.00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló megválasztásáról
Előterjesztő: polgármester
127.
2. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési év munkájáról
Előterjesztő: polgármester
128.
3. Maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről
Előterjesztő: polgármester
129.
4. Intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
Előterjesztő: polgármester
130.
5. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: polgármester
131.
6. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ tulajdonát képező Opel Vivaro értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
132.
7. Edelény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
133.
8. Tájékoztató az önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester
134.
9. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 33/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
135.
10. Edelény város Településrendezési Eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: polgármester
136.
11. Az edelényi I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
137.
12. Edelény-Borsodi Református Egyházközség által végzendő orgona javítás támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
138.
13. Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről III.
Előterjesztő: polgármester
139.
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
140.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
15. Fellebbezés elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
141.

 

Edelény, 2023. szeptember 22.
Molnár Oszkár
polgármester