2023.10.30 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. október 30-án (hétfőn) 15.00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 33/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
142.
2. Az Edelény belterület 678/7/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
143.
3. Az edelényi 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
Előterjesztő: polgármester
144.
4. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
145.
5. Igazgatási szünet elrendeléséről az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
Előterjesztő: polgármester
146.
6. Energiatakarékossági intézkedések meghozataláról, valamint közvilágítás korszerűsítéséről
Előterjesztő: polgármester
147.
7. Veszélyhelyzet időszaka alatt a közvilágítás mértékének korlátozásáról szóló 34/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
148.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
8. Tájékoztatás jogvita rendezés állásáról
Előterjesztő: polgármester
149.

 

Edelény, 2023. október 26.
Molnár Oszkár
polgármester