2023.11.16 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. november 16-án (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló az Edelényi Települési Értéktár Bizottság munkájáról
Előterjesztő: polgármester
150.
2. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, valamint tájékoztató a környezeti állapot felmérésről
Előterjesztő: polgármester
151.
3. Edelény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
152.
4. Az Edelény város önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
153.
5. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
154.
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
155.
7. Az Edelény belterület 678/25/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
156.
8. Az önkormányzat tulajdonában lévő Borsodvíz Zrt. részvénycsomag Magyar Állam részére történő értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
157.
9. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: polgármester
158.
10. Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Vajda A Jövőért Egyesület részére
Előterjesztő: polgármester
159.
11. Bódvamenti Romajó Egyesület támogatási kérelmének az elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
160.

 

Edelény, 2023. november 10.
Molnár Oszkár
polgármester