2023.12.14 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2023. december 14-én (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
Előterjesztő: polgármester
161.
2. Víziközmű-rendszer 2023-37. évi Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének módosításáról
Előterjesztő: polgármester
162.
3. Beszámoló a települési szilárd hulladék gazdálkodással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról, a társulás működéséről
Előterjesztő: polgármester
163.
4. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
164.
5. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előterjesztő: polgármester
165.
6. Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról
Előterjesztő: polgármester
166.
7. Az Edelény város önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
167.
8. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 11/2023.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
168.
9. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ magasabb vezetői (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
169.
10. Borsodi Általános Iskola beiskolázási körzethatárának véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester
170.
11. Az önkormányzat tulajdonában lévő Borsodvíz Zrt. részvénycsomag Magyar Állam részére történő értékesítéséről szóló, MNV Zrt. által módosított szerződéstervezet elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
171.
12. Az Edelény belterület 75 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előterjesztő: polgármester
172.
13. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
173.
14. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
174.
16. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi járási start munkaprogramjának támogatásáról
Előterjesztő: polgármester
176.
17. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
2023.12.12. napján tartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyve
Előterjesztő: polgármester
177.
18. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: polgármester
178.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
15. Tájékoztatás jogvita rendezés állásáról
Előterjesztő: polgármester
175.

 

Edelény, 2023. december 08.
Molnár Oszkár
polgármester