2023 évi képviselő-testületi határozatok

 

2023
122/2023.(XI.16.) Bódvamenti Romajó Egyesület támogatási kérelmének az elbírálásáról
121/2023.(XI.16.) Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Vajda A Jövőért Egyesület részére
120/2023.(XI.16.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
119/2023.(XI.16.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Borsodvíz Zrt. részvénycsomag Magyar Állam részére történő értékesítéséről
118/2023.(XI.16.) Az Edelény belterület 678/25/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
117/2023.(XI.16.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi Belső Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról
116/2023.(XI.16.) Beszámoló a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról, valamint tájékoztató a környezeti állapot felmérésről
115/2023.(XI.16.) Beszámoló az Edelényi Települési Értéktár Bizottság munkájáról
114/2023.(X.30.) Energiatakarékossági intézkedések meghozataláról, valamint közvilágítás korszerűsítéséről
113/2023.(X.30.) Igazgatási szünet elrendeléséről az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban
112/2023.(X.30.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde munkatervének jóváhagyásáról
111/2023.(X.30.) Az edelényi 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
110/2023.(X.30.) Az Edelény belterület 678/7/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
109/2023.(IX.28.) Fellebbezés elbírálásáról
108/2023.(IX.28.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
107/2023.(IX.28.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről III.
106/2023.(IX.28.) Edelény-Borsodi Református Egyházközség által végzendő orgona javítás támogatásáról
105/2023.(IX.28.) Az edelényi I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról
104/2023.(IX.28.) Edelény város Településrendezési Eszközeinek módosításáról
103/2023.(IX.28.) Tájékoztató az Önkormányzat 2023. I. féléves gazdálkodásáról
102/2023.(IX.28.) Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ tulajdonát képező Opel Vivaro értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről
101/2023.(IX.28.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
100/2023.(IX.28.) Intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánításáról
99/2023.(IX.28.) Maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről
98/2023.(IX.28.) Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2022/2023. nevelési év munkájáról
97/2023.(IX.28.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról, Felügyelő Bizottság tagjai és a könyvvizsgáló megválasztásáról
96/2023.(IX.13.) Interreg HUSK-2302 című felhívásra „A helyi örökség megőrzése a Borsodi Tájházban” támogatási kérelem benyújtásáról
95/2023.(VIII.22.) Tájékoztatás jogvitáról, valamint az ehhez kapcsolódó jogi képviselet igénybevételéről
94/2023.(VIII.22.) Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
93/2023.(VIII.22.) Országos Bringapark Program keretében pumpapálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 23/2023.(II.23.) határozat módosításáról
92/2023.(VIII.22.) XVII. Császtai búcsú megrendezéséről és az Edelényi Hegyek Közösségével kötendő Támogatási Megállapodásról
91/2023.(VIII.22.) Edelény, Borsodi út 26. szám alatti ÉRV Zrt. által használt ingatlan bérbeszámítással történő felújításáról
90/2023.(VIII.22.) Önkormányzati tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyon tulajdonjogának a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményi Fenntartója, mint intézményfenntartó részére történő ingyenes átadásáról
89/2023.(VII.20.) Borsod-Torna-Gömör Kincsei Egyesület részére biztosított helyiségek használatáról
88/2023.(VII.20.) 1. számú gyermek háziorvosi praxis betöltésére vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról
87/2023.(VII.20.) „Az Edelény belterület 897 hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről”
86/2023.(VII.20.) Az Edelény belterület 678/24/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
85/2023.(VII.20.) Köztemetők üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról, és kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról
84/2023.(VI.22.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
83/2023.(VI.22.) A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 – Iparterület kialakítása Edelényben projekt megvalósításához önerő biztosításáról
82/2023.(VI.22.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
81/2023.(VI.22.) Civil szervezetek támogatásáról
80/2023.(VI.22.) 2023. évi nyári diákmunka program megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról
79/2023.(VI.22.) Az Edelény zártkert 5541 hrsz.-ú közterület átminősítéséről és másik ingatlanra történő cseréjéről
78/2023.(VI.22.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről II.
77/2023.(VI.22.) 57/2023.(V.31.) határozat visszavonásáról
76/2023.(VI.22.) 51/2023.(V.31.) határozat módosításáról
75/2023.(VI.22.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
74/2023.(VI.22.) Védőnői feladatok átadásához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról
73/2023.(VI.22.) Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője megválasztásáról
72/2023.(VI.22.) Nyomott szennyvíz gyűjtővezeték kiváltásához szükséges döntések meghozataláról
71/2023.(VI.22.) ÉRV ZRt.-vel kötendő használati díj felhasználásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról
70/2023.(VI.22.) Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi beszámoló elfogadásáról
69/2023.(V.31.) Bérleti jogviszonyból eredő bérleti díj visszatérítése iránti igényre vonatkozó fizetési felszólításról
68/2023.(V.31.) Ingatlanvásárláshoz szükséges döntések meghozataláról
67/2023.(V.31.) Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ tulajdonát képező Opel Vivaro értékesítésre történő meghirdetéséről
66/2023.(V.31.) Edelény Város Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
65/2023.(V.31.) A 20/2023.(II.23.) határozat visszavonásáról
64/2023.(V.31.) Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet részére történő bérleti díj fizetéséhez fedezet biztosításáról
63/2023.(V.31.) Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
62/2023.(V.31.) A Rudabánya belterület 287 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
61/2023.(V.31.) Edelényi Görögkatolikus Parókia részére tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
60/2023.(V.31.) Magyar Állam tulajdonában álló, Edelény belterület 2098 és 2099 hrsz.-ú ingatlanhányadok tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről
59/2023.(V.31.) Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők üzemeltetésére vonatkozó pályázat kiírásáról
58/2023.(V.31.) Energiabeszerzésekhez kapcsolódó döntések meghozataláról
57/2023.(V.31.) Az edelényi 4. számú felnőtt háziorvosi körzetre kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról
56/2023.(V.31.) Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője jogviszonyának megszüntetéséről, magasabb vezetői (intézményvezetői) munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
55/2023.(V.31.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról
54/2023.(V.31.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
53/2023.(V.31.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról
52/2023.(V.31.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
51/2023.(V.31.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői munkakör (magasabb vezető) betöltéséről
50/2023.(V.31.) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról
49/2023.(V.31.) A 2022. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
48/2023.(V.31.) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság véleményének tudomásul vételéről
47/2023.(V.31.) Tájékoztató a Vízi-közművek 2022. évi üzemeltetéséről
46/2023.(IV.20.) A Rudabánya belterület 411 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről
45/2023.(IV.20.) Az Edelény zártkert 5721 hrsz.-ú ingatlan 4/8 tulajdoni hányadának értékesítéséről
44/2023.(IV.20.) Edelény Város 2023-2029. évekre vonatkozó Környezetvédelmi Programjának elfogadásáról
43/2023.(IV.20.) Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
42/2023.(IV.20.) Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
41/2023.(III.16.) Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igényléséről
40/2023.(III.16.) A VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 50/2022.(IV.12.) határozat módosításáról
39/2023.(III.16.) A központi orvosi ügyeleti ellátás 2023. évi átszervezéséről
38/2023.(III.16.) Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
37/2023.(III.16.) Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről és az adóztatásról
36/2023.(III.16.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési Programjának a jóváhagyásáról
35/2023.(III.16.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
34/2023.(III.16.) 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtásáról
33/2023.(III.16.) Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartójának igénybejelentéséről
32/2023.(III.16.) Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2022. évi munkájáról
31/2023.(III.16.) Beszámoló a Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2022. évi munkájáról
30/2023.(III.16.) Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2023. évi munkatervének jóváhagyásáról
29/2023.(III.16.) Új városi sport- és kulturális központ kormányzati támogatással történő megvalósításáról V. – vázlatterv elfogadásáról
28/2023.(II.23.) Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
27/2023.(II.23.) Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
26/2023.(II.23.) Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
25/2023.(II.23.) A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a LEADER tervezési területhez kapcsolódó csatlakozásról
24/2023.(II.23.) AZ Edelényi Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
23/2023.(II.23.) Országos Bringapark Program keretében pumpapálya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
22/2023.(II.23.) Vis maior támogatás igénylés benyújtásáról
21/2023.(II.23.) 1. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés megszűnéséről
20/2023.(II.23.) A 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszűnéséről
19/2023.(II.23.) Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői (óvodavezetői) munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
18/2023.(II.23.) Az óvodai beiratkozás időpontjának a meghatározásáról
17/2023.(II.23.) Óvodai feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyásáról
16/2023.(II.23.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jövőbeni működtetéséről és a gondosóra programról
15/2023.(II.23.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
14/2023.(II.23.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2022. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről
13/2023.(II.23.) Edelény Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
12/2023.(II.23.) Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
11/2023.(II.23.) A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének havi személyi béréről
10/2023.(II.23.) Vissza nem térítendő működési támogatás nyújtásáról a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére
9/2023.(II.23.) Tájékoztatás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
8/2023.(I.31.) 1. számú gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról, fedezet biztosításáról
7/2023.(I.31.) A központi orvosi ügyeleti ellátásról
6/2023.(I.31.) A Rudabánya belterület 287 hrsz.-ú (Vájár út 7.) és 411 hrsz.-ú (Vájár út 8.) ingatlanok értékesítésre történő meghirdetéséről
5/2023.(I.31.) Az Edelény külterület 0360/24 hrsz.-ú anyagbánya értékesítésre történő meghirdetéséről
4/2023.(I.31.) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal belső tagozódásának, létszámának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározásáról szóló 117/2022.(XI.17.) határozat módosításáról
3/2023.(I.31.) Az Edelény belterület 730 hrsz.-ú ingatlan 1005/240.000 arányú hányadát érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
2/2023.(I.31.) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosításáról
1/2023.(I.31.) A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról