2024.02.22 Képviselő-testületi ülés előterjesztései

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2024. február 22-én (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

 

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
Előterjesztő: bizottsági elnök
6.
2. Edelény Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Előterjesztő: polgármester
7.
3. Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
8.
4. Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
9.
5. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
10.
6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés díjairól 15/2023.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
11.
7. Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál 2024. március 1. napjától alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
12.
8. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 33/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
13.
9. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
14.
10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2023. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről
Előterjesztő: polgármester
15.
11. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
16.
12. Az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
Előterjesztő: polgármester
17.
13. Egyedi támogatási kérelem benyújtásáról és beruházás megvalósításához fedezet biztosításáról
Előterjesztő: polgármester
18.
14. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
Előterjesztő: polgármester
19.
15. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Továbbképzési Programjának a felülvizsgálatáról
Előterjesztő: polgármester
20.
16. Az óvodai beiratkozás időpontjának a meghatározásáról
Előterjesztő: polgármester
21.
17. Edelény, Borsodi út 150. szám alatti ingatlan vagyonkezelésével, üzemeltetésével kapcsolatos szerződések módosításáról
Előterjesztő: polgármester
22.
18. Az Edelény belterület 261 hrsz.-ú, Szent Erzsébet út 7. szám alatti építési telek értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
23.
19. A Rudabánya belterület 287 hrsz.-ú, Vájár út 7. szám alatti ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: polgármester
24.
20. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előterjesztő: polgármester
25.
21. Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
26.
22. Bizottságok 2024. évi munkatervének ismertetéséről
Előterjesztő: polgármester
27.
25. Edelény Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: polgármester
30.

 

Zárt ülés napirendi pontjai:
23. Tájékoztatás jogvita rendezés állásáról II.
Előterjesztő: polgármester
28.
24. Bérleti jogviszonyból eredő bérleti díj visszatérítése iránti perről
Előterjesztő: polgármester
29.

 

Edelény, 2024. február 13.
Molnár Oszkár
polgármester